Nadějkov 21.7.- 3.8. 2007

PIRÁTI

1.oddíl - Zvlhlý doutnák           2. oddíl - Nalomené stěžně

Zvlhlý doutnák 2007 Nalomené stěžně 20007

3. oddíl - Nabroušené šavle                4. oddíl - Brutální čeládka